Rady pro sázení rostlin

Jak sázet stromy, růže a jiné rostliny

Růže

 • zkrátit kořeny rostlin, na nějaký čas je namočit (nejdéle však 12 hodin)
 • výhony zkrátit na délku asi 10-20cm (na 3 až 4 očka)
 • vysadit do nakypřené a humózní půdy
 • celou rostlinu přihrnout zeminou, při jajním sázení po 4 týdnech výhony uvolnit
 • vždy od spodu dobře zalévat a věnovat pozornost ochraně rostlin
 • stromečkové růže na zimu obalit ochranným obalem proti vymrzání 

Rostliny s holými kořeny

 • tyto rostliny je třeba ihned sázet
 • zkrátit kořeny a několik hodin máčet
 • vyhloubit dostatečně velkou díru v zemině (dvojnásobná velikost jak je velikost kořene). Dno vykopané díry hluboko nakypřit, vykopanou zeminu obohatit rostlinnym substrátem nebo kompostem. 
 • nepřidávejte při sázení umělá hnojiva, pouze přírodní
 • zasadit rostlinu tak, aby se kořeny neohýbaly
 • zaplnit díru zeminou a lehce udusat
 • upravit okraj jamky a dobře zalít
 • vysoké rostliny zpevnit kůlem
 • řez rostliny provést na jaře

Rostlin s balem

 • jamku pro sázení vyhloubit dostatečně velkou (dvakrát větší než je bal), jamku hluboko nakypřit
 • vykopanou zeminu vylepšit zahradním substrátem nebo kompostem
 • rostliny s balem zasadit až po vršek balu, obal balu otevřít a gumové bandáže odstranit
 • zasypat hlínou a opatrně upěchovat
 • vytvořit okraj pro zalévání a rostlinu zalít
 • velké rostliny zpevnit kůlem

Kontejnérové rostliny

 • jamku pro sázení vyhloubit dostatečně velkou ( dvakrát větší než květináč), jamku hluboko nakypřit
 • vykopanou zeminu vylepšit zahradním substrátem nebo kompostem, popřípadě pouze rašelinou při sázení kyselomilných rostlin
 • kontejner před sázením položit do vody
 • květináč nebo foliový obal odstranit
 • okrajové kořeny jen při silně prorostlém květináčovém obalu lehce nakypřit
 • rostliny postavit do jamy pro sázení
 • zasypat zeminou a pevně udusat
 • vyhloubit jamu pro zalévání a zalít
 • velké rostliny zpevnit kůlem